Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

Öppet bolag Kar-Foto avoin yhtiö
Pispankatu 28
06100 PORVOO

Puh. (019) 580 001
info@karfoto.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kim Karlsson
Puh. +358 40 557 2648
kim.karlsson@karfoto.fi

3. Rekisterin nimi

 Kar-Foto asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Asiakassuhteen hoitaminen
- Asiakas- ja suoramarkkinoint

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, Matkapuhelinnmuero, sähköpostiosoite ja salasana sekä muita tilauksen ja uutiskirjeiden toimittamiseksi tarvittavia tietoja. 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Kar-Foto:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen oikeellisuus

Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden tehdessä tilaus  Kar-Foto:n verkkokaupassa tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kar-Foto:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.